Tin tức

Hình ảnh công trường 19-09-2020

 Ngày đăng: 21-10-2020

Hình ảnh công trường 19-09-2020


Hình ảnh công trường ngày 09/07/2020

 Ngày đăng: 09-07-2020

Hình ảnh công trường ngày 09/07/2020


Hình ảnh công trường ngày 01/06/2020

 Ngày đăng: 06-06-2020

Hình ảnh công trường ngày 01/06/2020


Hình ảnh công trường ngày 25/02/2020

 Ngày đăng: 01-06-2020

Hình ảnh công trường ngày 25/02/2020


KHÁNH THÀNH CUNG HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ARIYANA ĐÀ NẴNG – CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHỤC VỤ APEC VIỆT NAM APEC 2017.

 Ngày đăng: 17-10-2017

Với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Sovico và Furama Resort Đà Nẵng cắt băng khánh thành Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, công trình trọng điểm phục vụ tuần lễ Cấp cao APEC 2017.