Tin tức

Hình ảnh công trường 22-04-2022

 Ngày đăng: 22-04-2022

Hình ảnh công trường 22-04-2022


Hình ảnh công trường 04-04-2022

 Ngày đăng: 20-04-2022

Hình ảnh công trường 04-04-2022


Hình ảnh công trường 14-01-2022

 Ngày đăng: 14-01-2022

Hình ảnh công trường 14-01-2022


Quyết định dừng thi công và thông báo 24/12/2021

 Ngày đăng: 24-12-2021

Quyết định dừng thi công và thông báo 24/12/2021


Hình ảnh công trường 16-10-2021

 Ngày đăng: 04-11-2021

Hình ảnh công trường 16-10-2021