Tin tức

Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 10/05/2020

 Ngày đăng: 11-05-2020

Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 10/05/2020


Thông báo bất khả kháng 08-04-2020

 Ngày đăng: 08-04-2020

Thông báo bất khả kháng 08-04-2020


Quyết định dừng thi công và thông báo 14/11/2019

 Ngày đăng: 14-11-2019

Quyết định dừng thi công và thông báo 14/11/2019


Quyết định dừng thi công và thông báo 4/9/2019

 Ngày đăng: 05-09-2019

Quyết định dừng thi công và thông báo 4/9/2019


KHÁNH THÀNH CUNG HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ARIYANA ĐÀ NẴNG – CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHỤC VỤ APEC VIỆT NAM APEC 2017.

 Ngày đăng: 17-10-2017

Với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Sovico và Furama Resort Đà Nẵng cắt băng khánh thành Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, công trình trọng điểm phục vụ tuần lễ Cấp cao APEC 2017.