Tin tức

Quyết định dừng thi công và thông báo 20/11/2020

 Ngày đăng: 20-11-2020

Quyết định dừng thi công và thông báo 20/11/2020


Quyết định dừng thi công và thông báo 03/11/2020

 Ngày đăng: 03-11-2020

Quyết định dừng thi công và thông báo 03/11/2020


Hình ảnh công trường 19-09-2020

 Ngày đăng: 21-10-2020

Hình ảnh công trường 19-09-2020


Thông báo sự kiện bất khả kháng ngày 25/09/2020

 Ngày đăng: 25-09-2020

Thông báo sự kiện bất khả kháng ngày 25/09/2020


Quyết định dừng thi công và thông báo 23/09/2020

 Ngày đăng: 24-09-2020

Quyết định dừng thi công và thông báo 23/09/2020