Quy hoạch tổng thể

Nằm trong quần thể đô thị du lịch

Ngay cạnh là trung tâm hội nghị quốc tế ADECC - nơi diễn ra APEC 2017