HÌNH ẢNH THI CÔNG CẬP NHẬT TỪ 14/06/2017 ĐẾN 17/06/2017

 Ngày đăng: 22-06-2017

 Lượt xem: 1331

HÌNH ẢNH THI CÔNG CẬP NHẬT TỪ 14/06/2017 ĐẾN 17/06/2017

TỔ HỢP CĂN HỘ KHÁCH SẠN CONDO2

 

Ngày 14/06/2017

Công tác kiểm tra, nghiệm thu ván khuôn vách tầng hầm Zone 3

 

Công tác lắp dựng dàn giáo sàn B1 Zone 3

Ngày 15/06/2017

Công tác kiểm tra độ sụt bê tông

 

Công tác kiểm tra nhiệt độ bê tông

Công tác đổ bê tông vách tầng hầm Zone 3

 

Công tác đổ bê tông vách tầng hầm Zone 3

Khu vực thi công tòa Elite

 

Khu vực thi công tòa Bắc

Khu vực thi công tòa Nam

 

Công tác lắp đặt thép sàn Zone 2

Công tác vệ sinh sàn Zone 2

 

Công tác tập kết vật liệu chống thấm tại sàn Zone 2

Công tác kiểm tra, nghiệm thu thép sàn Zone 2

 

Công tác lắp dựng ván khuôn sàn, ván khuôn mương thoát nước

Công tác lắp đặt mạch ngừng sàn Zone 2

 

Công tác lắp dựng dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 1

Công tác lắp dựng thép, ván khuôn dầm Zone 4

 

Công tác lắp dựng ván khuôn vách lõi thang Zone 1

Công tác lắp dựng dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 3

 

Công tác tháo ván khuôn vách tầng hầm Zone 3

Công tác che lưới bảo dưỡng bê tông vách tầng hầm Zone 3

 

Công tác lắp dựng ván khuôn sàn B1 Zone 3

Ngày 16/06/2017

Khu vực thi công tòa Bắc

 

Khu vực thi công tòa Nam, tòa Elite

Công tác lắp đặt thép sàn Zone 2

 

Công tác lắp dựng ván khuôn mương thoát nước sàn

Công tác tập kết vật liệu chống thấm sàn Zone 2

 

Công tác phun hóa chất tẩy gỉ thép sàn Zone 2

Công tác lắp dựng mạch ngừng sàn Zone 2

 

Công tác lắp dựng dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 1

Công tác lắp dựng thép, ván khuôn dầm móng Zone 4

 

Công tác lắp dựng dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 3

Công tác lắp dựng ván khuôn vách tầng hầm Zone 1

 

Công tác phun hóa chất tẩy gỉ thép

Công tác lắp dựng ván khuôn dàn B1 Zone 1

 

Công tác lắp dựng ván khuôn dàn B1 Zone 1

Công tác lắp dựng ván khuôn vách tầng hầm Zone 3

 

Công tác đổ bê tông sàn Zone 2

Công tác đổ bê tông sàn Zone 2

 

Công tác đổ bê tông sàn Zone 2

Ngày 17/06/2017

Công tác xoa mặt bê tông sàn Zone 2

 

Công tác xoa mặt bê tông sàn Zone 2

Khu vực bê tông sàn Zone 2 đã xoa mặt

 

Công tác tưới nước bảo dưỡng bê tông sàn Zone 2

Khu vực thi công tòa Bắc

 

Khu vực thi công tòa Nam

Khu vực thi công tòa Elite

 

Thi công lắp dựng ván khuôn vách CW06 Zone 1

Công tác lắp dựng dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 1

 

Công tác lắp dựng dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 3

Công tác lắp dựng ván khuôn vách tầng hầm Zone 3

 

Công tác lắp dựng thép, ván khuôn dầm móng Zone 4

Công tác lắp dựng ván khuôn vách lõi thang Zone 1

 

Công tác thí nghiệm nén mẫu bê tông