Tin tức

Hình ảnh công trường ngày 08/07/2019

 Ngày đăng: 08-07-2019

Hình ảnh công trường ngày 08/07/2019


Hình ảnh công trường ngày 03/06/2019

 Ngày đăng: 03-06-2019

Hình ảnh công trường ngày 03/06/2019


Hình ảnh công trường ngày 04/05/2019

 Ngày đăng: 08-05-2019

Hình ảnh công trường ngày 04/05/2019


ABRS Flycam 10.3.2019

 Ngày đăng: 18-03-2019

ABRS Flycam 10.3.2019


Nhà đầu tư được gì khi đặt chân đến thành phố Đà Nẵng?

 Ngày đăng: 04-03-2019

Tại Tọa đàm Mùa xuân 2019 diễn ra tại TP. Đà Nẵng sáng 1/3, các chuyên gia và lãnh đạo TP Đà Nẵng đưa ra những ý kiến về việc “Nâng cao năng lực quản trị của chính quyền thành phố đối với các nhà đầu tư khi đặt chân đến đây”.