Tin tức

Hình ảnh công trường ngày 6-9-2018

 Ngày đăng: 25-09-2018

Hình ảnh công trường ngày 6-9-2018


Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 25

 Ngày đăng: 27-06-2018

Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 25


Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 19

 Ngày đăng: 14-05-2018

Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 19


Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 13

 Ngày đăng: 31-03-2018

Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 13


Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 11

 Ngày đăng: 21-03-2018

Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 11