Hình ảnh công trường ngày 19-01-2019

 Ngày đăng: 21-01-2019

 Lượt xem: 684

 

HÌNH ẢNH CÔNG TRƯỜNG
ĐẾN NGÀY 19/01/2019

TimePhoto_20190118_143752

TimePhoto_20190118_144620

TimePhoto_20190118_144347

TimePhoto_20190118_145321
 

TimePhoto_20190118_144955

TimePhoto_20190118_145401

 

TimePhoto_20190118_144342

 

TimePhoto_20190118_144738