Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 25

 Ngày đăng: 27-06-2018

 Lượt xem: 749

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CONDO2 - TUẦN 25/2018 (TỪ 17/06/2018 -:- 23/06/2018)
CÔNG TRÌNH: TỔ HỢP CĂN HỘ KHÁCH SẠN CONDO 2