Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 19

 Ngày đăng: 14-05-2018

 Lượt xem: 636

 

HÌNH ẢNH THI CÔNG TRONG TUẦN 19

Ngày 05/05/2018

Công tác tháo ván khuôn côt tầng 1 tòa Bắc

 

Công tác phủ nilon, tưới nước bảo dưỡng bê tông cột tầng 1 tòa Bắc

Công tác lắp dựng thép vách tầng 1 tòa Bắc

 

Công tác tháo ván khuôn thành bể tự hoại số 3

Công tác lắp dựng thép nắp bể tự hoại số 4

 

Công tác lắp dựng dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 8

Công tác tháo dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 7

 

Công tác kiểm tra thép cột tầng 1 tòa Bắc

Công tác đổ bê tông cột tầng 1 tòa Bắc

 

Công tác tháo ván khuôn bể tự hoại số 3

Ngày 06/05/2018

Công tác lắp dựng ván khuôn sàn B1 Zone 8

 

Công tác lắp dựng thép nắp bể tự hoại số 4

 

Công tác lắp dựng thép vách tòa Bắc

Công tác tưới nước bảo dưỡng bê tông cột tầng 1

 

Công tác đổ bê tông cột tầng 1 tòa Bắc

 

Công tác đổ bê tông nắp bể tự hoại số 4

Ngày 07/05/2018

Công tác lắp dựng ván khuôn cột tầng 1 tòa Bắc

 

Công tác lắp dựng sleeve trên vách tòa Bắc

Công tác tháo ván khuôn cột tầng 1 tòa Bắc

 

Công tác lắp dựng thép vách tòa Bắc

Công tác lắp dựng ván khuôn sàn B1 Zone 8

 

Công tác tháo ván khuôn thành bể tự hoại số 3

Công tác bảo dưỡng bê tông nắp bể tự hoại số 4

 

Công tác tháo dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 7

Công tác lắp dựng thép cột tầng hầm Zone 8

 

Công tác kiểm tra thép cột tầng 1 tòa Bắc

Ngày 08/05/2018

Công tác lắp dựng thép cột tầng hầm Zone 8

 

Công tác lắp dựng ván khuôn sàn B1 Zone 8

Công tác lắp dựng dàn giáo, ván khuôn nắp bể tự hoại số 3

 

Công tác lắp dựng dàn giáo sàn tầng 1 tòa Elite

Công tác lắp dựng dàn giáo tầng 1 tòa Bắc

 

Công tác bảo dưỡng bê tông cột tòa Bắc

Công tác lắp dựng thép vách tòa Bắc

 

Công tác lấy mẫu thí nghiệm thép nhập về công trường

Công tác nhập vật tư thép về công trường

 

Công tác gia công thép

Ngày 09/05/2018

Công tác lắp dựng thép vách tầng 1 tòa Bắc

 

Công tác lắp dựng dàn giáo tầng 1 tòa Bắc

Công tác lắp dựng thép cột tầng hầm Zone 8

 

Công tác lắp dựng thép dầm B1 Zone 8

 

Công tác lắp dựng ván khuôn sàn B1 Zone 8

Công tác lắp dựng ván khuôn nắp bể tự hoại số 3

 

Công tác thí nghiệm kéo thép nhập về công trường

Công tác thí nghiệm uốn thép nhập về công trường

 

Công tác kiểm tra khối lượng thép nhập về công trường

Ngày 10/05/2018

Công tác tập kết vật tư thiết kế thành phần cấp phối bê tông phần thân

 

Công tác cân đong vật liệu thiết kế thành phần cấp phối bê tông phần thân

Công tác trộn bê tông thiết kế thành phần cấp phối bê tông phần thân

 

Công tác đúc mẫu bê tông

Công tác kiểm tra thép cột tầng hầm Zone 8

 

Công tác lắp dựng ván khuôn cột tầng hầm Zone 8

Công tác lắp dựng thép dầm B1 Zone 8 - 9

 

Công tác lắp dựng sleeve trên cột tầng hầm Zone 8

Công tác lắp dựng ván khuôn sàn B1 Zone 8

 

Công tác lắp dựng ván khuôn nắp bể tự hoại số 3

Công tác tháo dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 7

 

Công tác bơm keo xử lý vết nứt thành bể tự hoại số 4

Công tác kiểm tra thép dầm B1 Zone 8

 

Công tác tập kết thiết bị thi công

Công tác lắp dựng thép dầm B1 Zone 8 – 9

 

Công tác kiểm tra độ sụt bê tông tại hiện trường

 

Công tác đổ bê tông cột tầng hầm Zone 8

Ngày 11/05/2018

Công tác lắp dựng thép dầm B1 Zone 8 – 9

 

Công tác lắp dựng thép cột tầng hầm Zone 8

Công tác lắp dựng ván khuôn nắp bể tự hoại số 3

 

Công tác tập kết thiết bị thi công