Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 13

 Ngày đăng: 31-03-2018

 Lượt xem: 659

 

HÌNH ẢNH THI CÔNG TRONG TUẦN

Ngày 24/03/2018

Khu vực thi công dự án Condo 2

 

Công tác lắp dựng thép bể tự hoại số 1

Công tác lắp dựng thép, ván khuôn đáy bể tự hoại số 2

 

Công tác lắp dựng ván khuôn bể tự hoại số 5

Công tác quét Sika Monotop 610 bảo vệ thép chờ

 

Công tác vệ sinh sàn hầm

Công tác gia công thép

 

Công tác nhập vật tư thép về công trình

Ngày 25/03/2018

Công tác lắp dựng ván khuôn đáy bể tự hoại số 2

 

Công tác lắp dựng ván khuôn thành bể tự hoại số 5

Công tác cấp bê tông bể tự hoại

 

Công tác kiểm tra độ sụt bê tông đáy bể tự hoại số 2

Công tác đổ bê tông đáy bể tự hoại số 2

 

Công tác đổ bê tông đáy bể tự hoại số 2

Ngày 26/03/2018

Công tác lắp dựng thép bể tự hoại số 1 và bể tách mỡ

 

Công tác lắp dựng ván khuôn thành bể tự hoại số 2

Công tác lắp đặt thanh cản nước và sleeve thành bể tự hoại số 2

 

Công tác đổ bê tông thành bể tự hoại số 5

Công tác quét Sika Monotop 610 bảo vệ thép chờ

 

Công tác chỉnh sửa bề mặt bê tông các hạng mục tầng hầm

Công tác dọn vệ sinh sàn hầm

 

Công tác lấy mẫu thí nghiệm thép nhập về công trường

Công tác cân đong vật liệu thiết kế cấp phối bê tông M400

 

Công tác kiểm tra độ sụt bê tông thiết kế cấp phối bê tông M400

Ngày 27/03/2018

Công tác thí nghiệm kéo thép

 

Công tác lắp dựng ván khuôn đáy bể tự hoại số 1

Công tác lắp dựng ván khuôn thành bể tự hoại số 2

 

Công tác tháo ván khuôn thành bể tự hoại số 5

Công tác quét Sika Monotop 610 bảo vệ thép chờ

 

Công tác vệ sinh sàn hầm

Công tác chỉnh sửa bề mặt bê tông các hạng mục tầng hầm

 

Công tác lắp đặt sleeve thành bể tự hoại số 1

Công tác cấp bê tông đáy bể tự hoại số 1

 

Công tác đổ bê tông đáy bể tự hoại số 1

Ngày 28/03/2018

Công tác lắp dựng ván khuôn tường bể tự hoại số 2

 

Công tác lắp dựng ván khuôn đáy bể tách mỡ

Công tác lắp dựng sleeve trên tường bể tách mỡ

 

Công tác tháo ván khuôn tường bể tự hoại số 5

Công tác chỉnh sửa bề mặt bê tông các hạng mục tầng hầm

 

Công tác lắp dựng ván khuôn, thép cầu thang bộ

Công tác đổ bê tông đáy bể tách mỡ

 

Công tác đổ bê tông tường bể tự hoại số

Ngày 29/03/2018

Công tác tháo ván khuôn tường bể tự hoại số 2

 

Công tác lắp dựng ván khuôn tường bể tự hoại số 1

Công tác tháo ván khuôn tường, xử lý ty neo bể tự hoại số 5

 

Công tác lắp dựng ván khuôn, thép cầu thang bộ

Công tác chỉnh sửa bề mặt bê tông các hạng mục tầng hầm

 

Công tác kiểm tra chỉnh sửa bề mặt bê tông các hạng mục tầng hầm

Ngày 30/03/2018

Công tác lắp dựng ván khuôn tường bể tự hoại số 1

 

Công tác tưới nước bảo dưỡng bê tông tường bể tự hoại

Công tác lắp dựng dàn giáo, ván khuôn sàn bể tự hoại số 5

 

Công tác lắp dựng ván khuôn, thép cầu thang bộ tòa Nam

Công tác lắp dựng ván khuôn, thép cầu thang bộ tòa Bắc

 

Công tác chỉnh sửa bề mặt bê tông các hạng mục tầng hầm