Hình ảnh công trường Condo 2 Tuần 11

 Ngày đăng: 21-03-2018

 Lượt xem: 388

 

HÌNH ẢNH THI CÔNG TRONG TUẦN 11

Ngày 10/03/2018

 

 


 

Ngày 11/03/2018

 

 

Ngày 12/03/2018

 

 

Công tác tháo dàn giáo, ván khuôn sàn B1 Zone 6

 

Công tác lắp dựng ván khuôn cột Zone 8

 

Ngày 13/03/2018

 

  

Ngày 14/03/2018

 

 

 

Công tác lắp dựng ván khuôn cột Zone 8

 

 

 

Ngày 15/03/2018

 

Công tác nhập vật tư thép

 

 
 

Ngày 16/03/2018

 

Công tác lấy mẫu thí nghiệm thép nhập về công trường

 

Công tác gia công thép

 


 

Công tác lắp dựng ván khuôn cột